Dịch vụ

THU MUA PALLET ĐÃ QUA SỬ DỤNG

Công ty của quý khách nhập khẩu hàng hóa và không sử dụng lại pallet cũ? Hãy gọi cho chúng tôi. VINAPALLET sẳn sàng thu mua pallet đã qua sử dụng với giá phải chăng giúp quý khách thu hồi một phần chi phí. Xin liên hệ Bộ phận nguyên liệu: Khoa (091 7777 921); Hòa (090 728 64 11); Trúc (090 964 98 94) hoặc (028. 3821 2578).

Dịch vụ Related